Drukuj

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Królewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-319), przy ul. Królewskiej 7/11/4, NIP: 7292689790 i REGON: 10104365200000 w celu prowadzenia działań marketingowych w serwisie https://www.krolewskastomatologia.pl

2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest

Królewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-319), przy ul. Królewskiej 7/11/4, NIP: 7292689790 i REGON: 10104365200000

3. Zostałem poinformowany/a o tym, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres do wycofania przeze mnie zgody, o prawie do żądania dostępu do danych, które mnie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

4. Zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5. Zostałem poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu personalizacji procesu marketingowego i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

7. Zostałem poinformowany/a o prawie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w przepisach.

8. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres siedziby ADO spod adresu podanego przez Państwa,

b) wysłanie listu poleconego na adres pocztowy siedziby ADO,

c) złożenie pisma zawierającego oświadczenie o cofnięciu zgody osobiście w siedzibie ADO.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.